Opera. ST. PETERSBURG MUSSORGSKY STATE ACADEMIC OPERA AND BALLET THEATRE
www.TicketsOfRussia.ru > THEATRES > MUSSORGSKY OPERA HOUSE

ST. PETERSBURG MUSSORGSKY STATE ACADEMIC
OPERA AND BALLET   THEATRE

opera

Opera soloists   The ballet group at the Opera

Playbill & tickets
About
History
Seasons
Opera
Ballet
Orchestra
Chorus
Repertoir
Staff
Plan
Address

Opera soloists

Elena Borissevitch
Honoured
Artist of Russia

Natalia Vlasova
Awarded
All-Russian
Competition
diplomat

Elena Morozova
Awarded
International
Competition
diplomat

Natalia Evstafieva,
International
Competition
prize winner

 

Marina Sadina
All-Russian
Competition prize
winner

Tatiana Tcherkassova
International
Competition
prize winner

Valentina Iuzvenko
Honoured
Artist of Russia

Natalia Mironova
International
Competition
prize winner

 В начало страницы

Nina Romanova
Honoured
Artist of Russia

Elena Rubin
International
Competition
prize winner

Natalia Biriukova
All-Russian and
International
Competition
prize winner

В начало страницы

Tatiana
Domnikova

Iulia
Gertseva

Marina
Tregubovitch

Nina
Yakushevskaya

I.Nekludova

V.Sarapulova

В начало страницы

В начало страницы

Valery
Korzhensky

Alexandr Petrov
Awarded
All-Russia
Competition
diplomat

Alexey
Kuligin

 

Alexandr Nenadovsky
Honoured
Artist of Russia

Iury Ivshin
International
Competition
prize winner

Nikolay Kopylov
Honoured
Artist of Russia

Dmitry Nelassov
International
Competition
prize winner

 В начало страницы

Valentin
Shevelev

Vassily
Spitchko

Karen
Akopov

Alexandr
Matveev

 

Igor Samurov

Sergey Safenin

Vladimir
Tchizhonkov

Mikhail
Kazantsev

 

D.Karpov

L.Repin

V.Ignatovich

N.Gorbach

A.Usanov

V.Grishin

В начало страницы


The ballet group at the Opera

Manager of
the ballet group at
the opera company

Ballet dancer:

Extras:

Evgeny
Miassishchev

Galina Bashlovkina
Kirll Bak
Andrey Bogdanov
Elena Dmitrieva
Nelly Ivantchuk
Rail Khussainov
Victor Lunev
Victoria Mironova
Marina Mikhalskava
Sergey Mokhnachev
Marina Nesterova
Ilya Novosseltsev

Elena Pavlova
Galina Petrova
Marina Petrovitch
Irina Rogatskina
Igor Savitsky
Olga Shikhanova
Andrey Svirsky
Denis Tkachev
Tatiana Ulitina
Vladimir Valezhin
Vitaly Vassiliev
Rimma Velitskaya
Anna Volkova

Irina Kuzmina
Shamil Baltacheev
Igor Khokhlov
Vladimir Samoilov
Andrey Uspensky

 

 

www.TicketsOfRUSSIA.com

Add this page to favourites (bookmarks)

© S-style, 2001